Klauzula Informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest MDM Justyna Drela z siedzibą w: ul. Poetów 10E, 03-147 Warszawa z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@mdm.waw.pl

2. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, której stroną będzie administrator.

3. Dane zebrane w drodze świadczenia usługi pośrednictwa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu wykonania usługi pośrednictwa.

5. Dane przetwarzane będą przez najkrótszy możliwy czas, jeżeli będzie to konieczne do wykonania ciążących na administratorze obowiązków o charakterze podatkowym lub sprawozdawczym wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.